RODO dla Kontrahentów

Polityka prywatności informuje użytkowników strony internetowej o zasadach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w ramach serwisu.Radomska Fabryka Farb i Lakierów S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Czarnej 29 (zwana dalej Rafil), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, dalej jako: Administrator informuje, iż na stronach internetowych używa technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W zakresie obsługi plików cookies Rafil powierza dane osobowe użytkowników strony internetowej www.rafil.pl na rzecz Śnieżka Trade of Colours Sp. zo.o. z siedzibą: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.

W związku z obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Przejście do serwisu będzie równoznaczne z akceptacją postanowień polityki prywatności Administratora.

Polityka prywatności

I.  Do kogo skierowana jest Polityka prywatności?

 1.  Radomska Fabryka Farb i Lakierów S.A. przywiązuje szczególną uwagę do prywatności użytkowników korzystających ze strony internetowej www.rafil.pl („Strona Internetowa”). Jeżeli korzystasz ze Strony Internetowej, Polityka Prywatności skierowana jest właśnie do Ciebie. 
 2. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje w jaki sposób korzystamy z udostępnionych nam przez Ciebie danych osobowych, w jaki sposób je zabezpieczamy oraz jakie przysługują Ci prawa i obowiązki.

II.  Kto zbiera moje dane osobowe?

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Radomska Fabryka Farb i Lakierów S.A. z siedzibą w Radomiu (ul. Czarna 29, 26-600 Radom). 
 2. Jeśli masz pytania dotyczące Polityki Prywatności lub ogólnie dotyczące ochrony danych osobowych, napisz do nas na adres rodo@rafil.pl lub na nasz adres pocztowy: ul. Czarna 29, 26-600 Radom.

III.  W jaki sposób zbierane są moje dane osobowe?

 1. Jeżeli odwiedzasz Stronę Internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące Twojej wizyty, w szczególności:

  – adres IP,

  – system operacyjny,

  – rodzaj/typ przeglądarki,

  Sama wizyta na naszej Stronie Internetowej nie wymaga podania od Ciebie żadnych innych informacji, ani danych osobowych. 

 2. Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób, np. za pomocą telefonu, faksu, poczty e-mail, poprzez formularz kontaktowy wyłącznie wówczas, gdy chcesz nam takie dane przekazać np. w celu otrzymania  oferty lub odpowiedzi na Twoje zapytanie. Za pomocą tych środków możesz przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak:

  – imię i nazwisko,

  – adres e-mail,

  – nr telefonu,

  – adres zamieszkania lub dostawy.

IV. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:

– odpowiedzi na Twoje zapytania (jeśli zadzwoniłeś lub napisałeś do nas z pytaniem o ofertę i/lub poprosiłeś o przygotowanie oferty), gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest udzielenie odpowiedzi na skierowane do niego zapytanie od Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

– założenia konta w sklepie internetowym i korzystania z możliwości dokonywania zakupów towarów oferowanych przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a Twoje dane wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, – marketingu własnych produktów (jeśli jesteś naszym Klientem, to przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe możemy dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej samej podstawie korzystamy z narzędzi do remarketingu na podstawie plików cookies, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO));

– w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

-w celach rozliczeniowych, gdzie obowiązek przechowywania danych wynika z przepisów rachunkowych, podatkowych, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw

V.  Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe jako Klienta Administratora mogą być przekazane innym podmiotom, w tym podmiotom, którym Administrator powierzył dane do przetwarzania w swoim imieniu i na swoją rzecz. Takie przekazanie Twoich danych może odbyć się tylko na podstawie zawartej umowy powierzenia i tylko tym, którzy zapewniają, że Twoje dane będą odpowiednio chronione i przetwarzane zgodnie z prawem. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są przekazywane:

  – Śnieżka Trade of Colours Sp. zo.o. w celu obsługi plików cookies zbieranych przez stronę internetową www.rafil.pl oraz danych osobowych przesyłanych przez formularz kontaktowy przez stronę www.rafil.pl,

  – Google w celu archiwizacji danych w usłudze Google Analitycs i Google Tag Manager oraz Cookie Bot – odpowiadający za identyfikację plików Cookie w witrynie rafil.pl

  – kancelariom prawnym, jeżeli podejmujemy działania zmierzające do ochrony lub dochodzenia naszych roszczeń.

 2. Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach, tj. związanych ze współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. Lub Facebook Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów, dane są przekazywane w oparciu o stosowne umowy. Umowy te oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

VI.  Czy mam dostęp do moich danych osobowych? Czy mogę odwołać wcześniej wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych?

Kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: rodo@rafil.pl możesz zrealizować swoje prawa tj.:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
 • prawo sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • prawo przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

VII. Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji usługi na Twoją rzecz, oraz przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń określony przepisami prawa, a także dla celów archiwalnych i rozliczeniowych określonych przepisami szczególnymi takimi jak przepisy prawa podatkowego oraz ustawa o rachunkowości.

VIII. Czy Twoje dane osobowe są zabezpieczane? 

 1. Twoje dane są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie środków organizacyjnych i technicznych, koniecznych i odpowiednich dla zapobiegnięcia ryzyku naruszenia Twoich praw lub wolności. 
 2. W szczególności zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed uszkodzeniem lub utratą.
 3. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z Twojej przeglądarki i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Stronę Internetową.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 05.05.2021 r.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym momencie, bez konieczności informowania o tym użytkowników. Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się ze zmianami, po wejściu na Stronę Internetową.