Artykuły

PRZYGOTOWANIE FARB DO MALOWANIA

Chociaż większość farb produkcji RAFIL dostarczana jest w postaci gotowej do użycia i posiada konsystencję odpowiednią do zalecanej techniki nakładania, to wyrób należy przygotować do użycia:

  1. Mieszanie – jego celem jest uzyskanie wyrobu o jednolitej konsystencji. Do wymieszania wyrobu najlepiej stosować mieszadło mechaniczne zasilane sprężonym powietrzem. Niedokładne wymieszanie farby przed jej użyciem może powodować występowanie wad powłoki, takich jak: słabe krycie, nierównomierny połysk, dłuższy czas wysychania, obniżona przyczepność powłoki, różnice w kolorze.
  2. Mieszanie wyrobów dwuskładnikowych – wyroby takie jak farby epoksydowe i poliuretanowe, produkowane są w postaci dwóch oddzielnych składników, które przed malowaniem należy bardzo dokładnie zmieszać ze sobą w proporcji podanej w karcie informacyjnej.  Niewłaściwa ilość utwardzacza w mieszaninie lub niedokładne wymieszanie powoduje występowanie wad powłoki, np. niewysychanie i niedotwardzanie, brak przyczepności oraz słabszą odporność na działanie czynników niszczących (woda, wilgoć, oleje, chemikalia). Wyroby po zmieszaniu składników mają ograniczony czas przydatności do stosowania, po jego przekroczeniu następuje zjawisko żelowania, które uniemożliwia dalsze użytkowanie farby.
  3. Rozcieńczanie – w przypadku nakładania farby metodą natrysku pneumatycznego oraz przy nadmiernym zgęstnieniu (wskutek zbyt długiego lub nieodpowiedniego przechowywania) wymagane jest dodanie odpowiedniego dla danej farby rozcieńczalnika. Ilość rozcieńczalnika nie powinna przekraczać 5% przy malowaniu pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym oraz 10% przy nakładaniu farby natryskiem pneumatycznym. W wyrobach tiksotropowych nie należy obniżać lepkości do poziomu farb tradycyjnych: dopuszcza się maksymalnie 3% dodatek rozcieńczalnika. Nadmierne rozcieńczanie wyrobu powoduje powstawanie zacieków, utratę połysku, osłabienie zdolności krycia oraz obniżenie odporności wyrobu na czynniki agresywne. Używanie rozcieńczalników innych, niż zalecane może doprowadzić do wytrącenia się składników farby z roztworu, niekiedy połączone z jej zżelowaniem. Nieodpowiednie rozcieńczalniki mogą przyczyniać się do wystąpienia takich wad powłoki jak: bielenie, marszczenie, nierównomierny połysk, porowatość, podnoszenie poprzedniej powłoki itp.
  4. Filtrowanie – ma na celu usunięcie z farby ewentualnych resztek kożucha, nie rozmieszanych cząstek osadu i zanieczyszczeń. Filtrowanie jest szczególnie zalecane przed nakładaniem farb metodą natrysku hydrodynamicznego, ponieważ zapewnia równomierne nałożenie powłoki, zapobiega stratom farby i przyśpieszonemu zużywaniu się dysz pistoletu oraz pomp aparatu. Filtrowanie farb odbywa się przy użyciu siatek fosforo-brązowych o gęstości od 144 do 900 oczek na 1 cm2, zależnie od rodzaju farby i jej przeznaczenia. W praktyce stosuje się zakładanie siatek na pobierający farbę króciec aparatu do natrysku pneumatycznego. Siatki takie trzeba przemywać rozpuszczalnikiem do mycia aparatury odpowiednim dla danej farby.